Traceerbaarheid & keuringsdocumenten

Al onze producten zijn volledig traceerbaar. Deze traceerbaarheid is te herkennen aan de labels en stickers op de materialen. De chargenummers en kwaliteit worden met de Toughsurface Extreme labels zichtbaar gemaakt op het staal, deze labels zijn bestand tegen vocht en plakken zelfs op roestige oppervlakte. Zodoende borgen wij administratief en fysiek de herkomst en kwaliteit van de materialen zowel in onze magazijnen alsmede tijdens leveringen. U ontvangt na levering (indien gevraagd) de betreffende keuringsdocumenten per e-mail voorzien van een begeleidend schrijven.

Wij betrekken onze producten hoofdzakelijk uit Europa conform de standaard normering EN – Europese Norm afkomstig van DIN (Deutsche Industrie Norm) BS (Britisch Standard ) en AFNOR ( Association Française de Normalisation). Verder zijn er naast de standaard normeringen nog aanvullende certificeringen mogelijk afhankelijk van het toepassingsgebied waarin een product gebruikt wordt.

Keuringsdocumenten volgens EN 10204

Met de invoering van de huidige EN 10204:2004 (Producten van metaal – Soorten keuringsdocumenten) zijn op het gebied van keuringsdocumenten een aantal zaken veranderd ten opzichte van de vorige versie. De belangrijkste verandering is het verminderen van het aantal verschillende soorten keuringsdocumenten:

  • 2.3 certificaat is geschrapt
  • 3.1B certificaat is vervangen door het 3.1 certificaat
  • 3.1A en 3.1C alsmede het 2.3 certificaat van de voorgaande versie zijn vervangen voor het 3.2 certificaat

Keuringsdocumenten conform EN 10204

  • Fabriekscontrole attest 2.2 document waarin de producent verklaart dat de geleverde producten voldoen aan de bij de bestelling gestelde eisen en waarin de beproevingsresultaten verstrekt worden van niet nader voorgeschreven keuringen.
  • Keuringsrapport 3.1 Document uitgegeven door de producent, waarin hij verklaart dat de geleverde producten voldoen aan de bij de bestelling gestelde eisen en waarin hij beproevingsresultaten verstrekt. De keuringseenheid en de uit te voeren beproevingen worden in de productspecificatie, door de officiële regelingen en daarbij behorende voorschriften en/of bij de bestelling gedefinieerd. Het document wordt geldig verklaard door de bevoegde vertegenwoordiger voor de keuring van de producent die hiërarchisch onafhankelijk is van de productieafdeling. Het is de producent toegestaan om relevante beproevingsresultaten verkregen door nader voorgeschreven keuring op primaire of binnengekomen producten die hij gebruikt, over te brengen op keuringsrapport 3.1, mits de producent te werk gaat met naspeurbare procedures en in de overeenkomstige vereiste keuringsdocumenten kan voorzien.
  • Keuringsrapport 3.2 Document opgesteld door zowel de bevoegde vertegenwoordiger voor de keuring van de producent, die hiërarchisch onafhankelijk is van de productieafdeling als de bevoegde vertegenwoordiger voor de keuring van de koper of de keurder aangewezen door officiële regelingen en waarin zij verklaren dat de geleverde producten voldoen aan de eisen van de bestelling en waarin de beproevingsresultaten worden geleverd. Het is de producent toegestaan om relevante beproevingsresultaten verkregen door nader voorgeschreven keuring op primaire of binnengekomen producten die hij gebruikt, over te brengen op keuringsrapport 3.2, mits de producent te werk gaat met naspeurbare procedures en in de overeenkomstige vereiste keuringsdocument kan voorzien.